۱۷ آبان ۱۴۰۰ | 18:20
کد خبر : 68309

نگاهی به آمار :

روند صعودی وام ازدواج در بانک ملی

در هفت ماه ابتدای سال جاری بیش از 138 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش برداشت روز، به نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران، ارزیابی آمار وام ازدواج بانک ملی ایران طی پنج سال اخیر نشان می دهد، روند اعطای این تسهیلات در این بانک همواره صعودی بوده است.

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۱۵۸ هزار و ۳۵۲ فقره تسهیلات به ارزش ریالی ۱۳۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال وام ازدواج پرداخت کرده است.

جدول زیر، روند اعطای تسهیلات ازدواج در هفت ماهه ۵ سال اخیر را نشان می دهد:

سال گزارش (۷ ماه نخست) ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
مبلغ (میلیارد ریال) ۱۵.۸۰۳ ۲۷.۶۷۹ ۴۶.۶۸۹ ۶۴.۰۴۹

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ