شرکت های پرداخت
حضور پرداخت الکترونیک سپهر در پنجمین نمایشگاه کار ایران

حضور پرداخت الکترونیک سپهر در پنجمین نمایشگاه کار ایران

احسان ترکمن مدیرعامل سپ شد

احسان ترکمن مدیرعامل سپ شد

«به‌پرداخت ملت» به‌ازای هر سهم ۳۰۷ ریال سود تقسیم کرد

«به‌پرداخت ملت» به‌ازای هر سهم ۳۰۷ ریال سود تقسیم کرد

هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران با حضور قدرتمند بانک صادرات ایران و محصول برگزیده

هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران با حضور قدرتمند بانک صادرات ایران و محصول برگزیده

برگزاری نشست تخصصی “پارادایم‌های پیش روی صنعت پرداخت

برگزاری نشست تخصصی “پارادایم‌های پیش روی صنعت پرداخت

با خرید بلیط هواپیمای سفر به ترکیه، سیم کارت رایگان جایزه بگیرید!

با خرید بلیط هواپیمای سفر به ترکیه، سیم کارت رایگان جایزه بگیرید!

ادامه بازدیدهای ادواری از استان ها در پاس

ادامه بازدیدهای ادواری از استان ها در پاس

کسب رتبه سیزدهم جهان و رتبه نخست خاورمیانه توسط سپ

کسب رتبه سیزدهم جهان و رتبه نخست خاورمیانه توسط سپ

با بلوکارت از هر خرید تخفیف بگیرید

با بلوکارت از هر خرید تخفیف بگیرید

سفر استانی مدیر عامل پاس به استان قزوین

سفر استانی مدیر عامل پاس به استان قزوین