شرکت های پرداخت
سداد، رتبه اول بیشترین رشد در مبلغ تراکنش‌های کارتخوان طی خرداد ماه

سداد، رتبه اول بیشترین رشد در مبلغ تراکنش‌های کارتخوان طی خرداد ماه

ثبت رکورد ۷۸ میلیون تراکنش موبایلی از درگاه سپ

ثبت رکورد ۷۸ میلیون تراکنش موبایلی از درگاه سپ

بازدید مدیرعامل هلدینگ صاد از شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید مدیرعامل هلدینگ صاد از شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

ارائه سرویس استعلام خلافی خودرو با خدمات متنوع‌تر در اپلیکیشن ایوا

ارائه سرویس استعلام خلافی خودرو با خدمات متنوع‌تر در اپلیکیشن ایوا

ارائه همزمان اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت سداد از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی

ارائه همزمان اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت سداد از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی

حمزه آقابابائی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر شد

حمزه آقابابائی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر شد

سپ در سکوی نخست اعتماد مشتریان

سپ در سکوی نخست اعتماد مشتریان

ارتقای نقش روابط عمومی در شبکه پرداخت کشور ضروری است

ارتقای نقش روابط عمومی در شبکه پرداخت کشور ضروری است

تصویب صورت های مالی شرکت به پرداخت ملت در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

تصویب صورت های مالی شرکت به پرداخت ملت در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پرداخت ملت برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به پرداخت ملت برگزار شد