تبلیغات در برداشت روز


محل بنر سایز بنر قیمت به ریال قیمت به تومان
H1
هدر
۶۰*۴۶۸ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
SL1
سایدبار چپ
(فقط صفحه اصلی)
۲۴۰*۱۲۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
SL1-2
سایدبار چپ

(صفحه اصلی + تمام صفحات)
۲۴۰*۱۲۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰
SL2
سایدبار چپ

(فقط صفحه اصلی)
۲۰۰*۲۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
SR1
سایدبار راست
(فقط صفحه اصلی)
۲۰۰*۲۰۰ – ۱۲۰*۳۲۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰

پیش نمایش قرارگیری تبلیغات در سایت

راه های ارتباطی جهت مشاوره و هماهنگی:

تلفن:۰۲۱۸۸۹۷۶۸۳۷

ایمیل: y_d1355@yahoo.com

تلگرام: ۰۹۱۲۳۴۰۹۶۱۴