تبلیغات در برداشت روز


محل بنر سایز بنر قیمت به ریال قیمت به تومان
H1
هدر
۶۰*۴۶۸ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰
SL1
سایدبار چپ
(فقط صفحه اصلی)
۲۴۰*۱۲۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
SL1-2
سایدبار چپ

(صفحه اصلی + تمام صفحات)
۲۴۰*۱۲۰ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
SL2
سایدبار چپ

(فقط صفحه اصلی)
۲۰۰*۲۰۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰
SR1
سایدبار راست
(فقط صفحه اصلی)
۲۰۰*۲۰۰ – ۱۲۰*۳۲۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰

پیش نمایش قرارگیری تبلیغات در سایت

راه های ارتباطی جهت مشاوره و هماهنگی:

تلفن:۰۲۱۸۸۹۷۶۸۳۷

ایمیل: y_d1355@yahoo.com

تلگرام: ۰۹۱۲۳۴۰۹۶۱۴