تبلیغات در برداشت روز


محل بنرسایز بنرقیمت به ریالقیمت به تومان
H1
هدر
60*468 50/000/000 5/000/000
SL1
سایدبار چپ
(فقط صفحه اصلی)
240*120 30/000/000 3/000/000
SL1-2
سایدبار چپ

(صفحه اصلی + تمام صفحات)
240*120 45/000/000 4/500/000
SL2
سایدبار چپ

(فقط صفحه اصلی)
200*200 30/000/000 3/000/000
SR1
سایدبار راست
(فقط صفحه اصلی)
200*200 – 120*320 40/000/000 4/000/000

شماتیک قرارگیری تبلیغات در سایت

راه های ارتباطی جهت مشاوره و هماهنگی:

تلفن:02188976837

ایمیل: y_d1355@yahoo.com

تلگرام: 09123409614