انرژی
بازدید هیات عالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک سپه از پتروشیمی اروند

بازدید هیات عالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک سپه از پتروشیمی اروند

پتروشیمی گچساران دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

پتروشیمی گچساران دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

سرآمدی سازمانی با بهره‌مندی از تجارب مدیران پیشین

سرآمدی سازمانی با بهره‌مندی از تجارب مدیران پیشین

عرضه ۶۸ هزار تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی

عرضه ۶۸ هزار تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تقسیم ۱۰۰ درصد سود «اروند» بین سهامداران

تقسیم ۱۰۰ درصد سود «اروند» بین سهامداران

پیاده‌سازی سیستم ISMS در حوزه فناوری اطلاعات (IT)، فناوری عملیاتی سیستم‌ها (OT) از سال ۱۳۹۸ کلید خورده و در مرحله اخذ گواهینامه است

پیاده‌سازی سیستم ISMS در حوزه فناوری اطلاعات (IT)، فناوری عملیاتی سیستم‌ها (OT) از سال ۱۳۹۸ کلید خورده و در مرحله اخذ گواهینامه است

افتتاح طرح صنایع شیمیایی آبنوس به دستور رییس جمهوری

افتتاح طرح صنایع شیمیایی آبنوس به دستور رییس جمهوری

قربانی اول ماه ذی‌الحجه در مجتمع پتروشیمی جم

قربانی اول ماه ذی‌الحجه در مجتمع پتروشیمی جم

افتتاح نخستین آزمایشگاه زیرساخت‌های شارژ خودرو برقی کشور در گروه مپنا

افتتاح نخستین آزمایشگاه زیرساخت‌های شارژ خودرو برقی کشور در گروه مپنا

از کاهش هزینه خوراک و لجستیک تا افزایش درآمد بوعلی و سود هزار تومانی به ازای هر سهم

از کاهش هزینه خوراک و لجستیک تا افزایش درآمد بوعلی و سود هزار تومانی به ازای هر سهم