۳۰ آبان ۱۴۰۰ | 18:55
کد خبر : 70000

در هفت ماه ابتدایی سال جاری؛

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ۵۹ درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی در هفت ماه ابتدایی سال جاری قریب به 59 درصد افزایش یافت.

به گزارش برداشت روز، به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۴ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۱۴۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ پنج هزار و ۴۷۴ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۵۴۷۴.۲ هزار میلیارد ریال) (معادل ۵۸.۵ درصد) افزایش داشته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۹ هزار و ۹۱۸ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال جاری معادل سه هزار و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال (۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹ هزار و ۹۱۸ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می شود از چهار هزار و ۳۹۸ هزار میلیارد ریال (۴۳۹۷.۶ هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۱ درصد آن مبلغ سه هزار و۴۷۷ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

جدول ۱- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ