۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | 21:04
کد خبر : 61589

توسط مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه اعلام شد:

بازگشت نماد وحافظ به پایه زرد معاملات فرابورس

نماد معاملاتی برخی از شرکت ها از جمله "وحافظ" از تابلوی پایه نارنجی به تابلوی پایه زرد منتقل شد.

به گزارش برداشت روز، پیرو ارائه به هنگام گزارشات مالی و انجام به موقع افشاهای مورد نیاز منطبق با دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال فرابورس ایران و بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ کمیته درج فرابورس ایران که طی ابلاغیه شماره ۳۰۲۴/ش/۰۰ توسط مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه، بصورت رسمی اعلام شده است، نماد معاملاتی برخی از شرکت ها از جمله “وحافظ” از تابلوی پایه نارنجی به تابلوی پایه زرد منتقل و بلافاصله پس از اعلام نهاد ذیربط در تابلوی مذکور قابل معامله خواهد بود.