۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | 21:14
کد خبر : 3376

بانک سینا اعلام کرد/ امهال مطالبات بنگاه های تولیدی و تسهیلات گیرندگان

پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی و تسهیلات گیرندگان به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا، مشتریان بانک سینا می توانند از مساعدتهای در نظر گرفته شده در خصوص امهال و وصول تسهیلات بهره مند شوند.
به استناد نامه شماره ۴۳۵۶۵۲/۹۸ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا ویروس در جامعه و مشکلات پدید آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی و پیرو تصویب طرح پیشنهادی بانک مرکزی در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ شورای پول و اعتبار، تمهیداتی برای تسهیلات گیرندگان درنظر گرفته شده است.
پیرو مصوبه جلسه یک هزار و دویست و نود مورخ ۱۳ اسفند ۹۸ شورای پول و اعتبار، در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد و کلیه دریافت کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در موعد مقرر نیستند، منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری، بدهی آنها تا تاریخ ۱ دی ماه ۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می توانند اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ سررسید می شود را تا پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، دریافت نمایند.
در مورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص فوق که بازپرداخت آنها به صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه های زمانی ۱ اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۹۹ قرار دارد، هم مهلت ۳ ماهه اعطا می شود تا پس از ۳ ماه سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند.
در همین راستا از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان دارای شرایط یادشده، در دوره مذکور جریمه (مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی دریافت نخواهد شد.
طبق این مصوبه چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه در بازه زمانی مذکور در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری در طبقات غیرجاری طبقه بندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نخواهند شد.
همچنین به استناد نامه شماره ۴۳۱۳۵۳ /۹۸ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی و پیرو تصویب طرح پیشنهادی بانک مرکزی در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ شورای پول و اعتبار، تمهیداتی برای تسهیلات گیرندگان درنظر گرفته شده است.
طبق این مصوبه، به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ۶ ماهه امهال خواهد شد.
مهلت استفاده از این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است و این امهال صرفا برای مشتریانی امکانپذیر است که به تشخیص بانک سینا و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات آنها پس از امهال در سررسید/سررسیدهای مقرر، قابل وصول باشد.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ