۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | 20:02
کد خبر : 21491

پیشتازی بیمه آسیا با سرعت مطمئن از رقبا

حرکت بیمه آسیا در رقابت با دیگر شرکت‌ها با سرعت مطلوب و فاصله معنادار همچنان ادامه دارد و این شرکت با مدیرعامل مسعود بادین در همین ۵ ماهی که از سال می‌گذرد موفق شده ۲۹ هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال حق بیمه صادر کند که نسبت به همین مدت در سال گذشته رشدی ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش برداشت روز، شرکت بیمه آسیا توانسته میزان فروش خود را از ۲۳ هزار و ۱۱ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال در پایان مرداد سال گذشته به رقم ۲۹ هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال برساند و میزان حق بیمه تولیدی این شرکت که تصمیم دارد سرمایه خود را تا ۱۰۰۰ درصد افزایش دهد در پنجمین ماه از سال جاری ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

بیمه آسیا با سطح توانگری یک در ۵ ماه نخست امسال بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کرده که ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. با این حال نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی این شرکت در پایان مرداد امسال نسبت به پایان مرداد پارسال در محدوده ۴۸ درصد باقی مانده که نشان می‌دهد سیاست مدیران بیمه آسیا در پرداخت دقیق و سریع خسارت‌ها با لحاظ مدیریت ریسک و توازن در پرتفوی این شرکت همراه است.
از مجموع کل پرتفوی ۵ ماهه امسال بیمه آسیا، تنها ۱۹ درصد به رشته بیمه درمان، ۴۱ درصد به بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۶۳ درصد بیمه بدنه خودرو، ۹ درصد بیمه زندگی، ۵ درصد بیمه مسئولیت و ۴ درصد بیمه آتش‌سوزی اختصاص دارد. همچنین از کل خسارت پرداخت شده در این مدت، سهم بیمه درمان ۲۱ درصد، شخص ثالث و حوادث سرنشین ۴۹ درصد، بدنه خودرو ۱۲ درصد، بیمه زندگی ۸ درصد و بیمه مسئولیت ۳ درصد برآورد شده است.

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ