۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 14:31
کد خبر : 164836

رکورد حفاری های اکتشافی ایمیدرو شکسته شد

ثبت ۵۵۶هزار متر حفاری در سال ۱۴۰۲

حفاری های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال گذشته با ثبت رکورد جدید به 556هزار متر رسید.

به گزارش برداشت روز،  طی دوازده ماه سال قبل ایمیدرو به همراه شرکت های زیرمجموعه و تابعه، افزون بر ۵۵۶هزار متر حفاری اکتشافی انجام دادند که این رقم، ۸۵درصد بیش از میزان عملکرد سال ۱۴۰۱ بوده است.
برای انجام فعالیت های حفاری در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۳۳هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه و تابعه صورت گرفت.

رشد ۳.۲ برابری نسبت به ۱۴۰۰
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از سال ۱۴۰۰ به این سو رشد چند برابری حفاری اکتشافی را به ثبت رسانده به طوری که عملکرد سال گذشته ۳.۲ برابر بیش از حفاری های سال ۱۴۰۰ بود.
مجموعه ایمیدرو و شرکت های تابعه و زیرمجموعه در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۷۰هزار حفاری اکتشافی انجام داده بودند.
حفاری اکتشافی یکی از اقدامات اولیه برای شناسایی ذخایر جدید مواد معدنی است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، برنامه های وسیعی برای توسعه فعالیت های اکتشافی و کشف ذخایر در حال اجرا دارد.

تجارتخانه آراد برندینگ