۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 14:59
کد خبر : 164209

قیمت آپارتمان نوساز در منطقه سه تهران در ماه اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت آپارتمان نوساز در منطقه سه تهران در ماه اردیبهشت 1403.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت آپارتمان نوساز در منطقه سه تهران در ماه اردیبهشت ۱۴۰۳به شرح زیر میباشد:
اختیاریه شمالی. محدوده ابهری نو ساز ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. نگارستان نو ساز ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. اطلسی نو ساز ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
شیخ بهائی. کولیوند نو ساز ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. دانشگر نو ساز ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. بهارستان نو ساز ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملاصدرا. خوارزمی نو ساز ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. راجیان نو ساز ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. میدان مادر نو ساز ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نوبنیاد. کوهستان نو ساز ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. نونهالان نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دولت. اخلاقی شرقی نو ساز ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. کوشا نو ساز ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
دولت. مطهری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. سپهری نو ساز …
قلهک. یخچال نو ساز …
دولت. نعمتی نو ساز ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
قلهک. یخچال نو ساز ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قلهک. محدوده فکوریان نو ساز ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی. نماززداه نو ساز ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شیخ بهایی. ایرانشناسی نو ساز ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه جنوبی. محدوده انتظاری نو ساز ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سئول. چهارم نو ساز ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. دانشگر نو ساز ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
میرداماد. کاظمی نو ساز ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. فرید افشار نو ساز ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. بوستان نو ساز ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. نگارستان نو ساز ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. زرگنده نو ساز ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. دشتستان نو ساز ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
دروس. محسنیان نو ساز ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر زرگنده. خاقانی نو ساز ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ونک. شهید صابری نو ساز ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نوبنیاد. کبکان نو ساز ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
دروس. وارسته نو ساز ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شیخ بهایی. ایرانشناسی نو ساز ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
شیمیرداماد. نیل نو ساز ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی. گرکانی نو ساز ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت. نرسیده به عین آبادی نو ساز ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میردماد. وزیری پور نو ساز ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میردماد. شاه نظری نو ساز ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی. کشانی نو ساز ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پاسداران. بوستان نو ساز ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ظفر. مطهری شمالی نو ساز ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت. ارم نو ساز ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دولت. آقا میری نو ساز ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملاصدرا. شیراز جنوبی نو ساز ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تجارتخانه آراد برندینگ