۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | 19:18
کد خبر : 159158

با مدیرعاملی موسی رضایی؛ رشد تقریباً سه برابری سود ناخالص بیمه البرز تا پایان بهمن امسال

جمع حق بیمه تولیدی بیمه البرز در ۱۱ ماه منتهی به پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۱۸ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسیده و ۱۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در همین مدت، خسارت پرداختی شرکت به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به دوره قبلی ۶۴ درصد رشد داشته است. در نتیجه، سود ناخالص شرکت طی این مدت به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۱۹۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ داشته و تقریبا سه برابر شده است.

به گزارش برداشت روز، بیمه البرز در فروردین ماه امسال ۷۷۰ میلیارد تومان حق بیمه فروخته که با مقداری افت و خیز تا پایان بهمن ماه به ۲ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان رسیده است. متوسط فروش حق بیمه در هر ماه برای بیمه البرز معادل هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین، روند فصلی در حق بیمه تولیدی بیمه البرز از ابتدای امسال مشهود است و انتظار می رود شرکت در اسفند ماه بتواند رکود فروش بهمن ماه خود را بشکند و سود خود را افزایش دهد.

خسارت پرداختی این شرکت نیز از ۳۷۲ میلیارد تومان در فروردین ماه به هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان در بهمن ماه افزایش یافته است. این روندها باعث شده بیمه البرز کم ترین سود ناخالص خود را در مهر ماه با ۳۸۵ میلیارد تومان و بیشترین را با هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان در شهریور ماه تجربه کند. در مجموع می توان دید که روند سود ناخالص شرکت طی ۱۱ ماه اخیر صعودی بوده که نشان دهنده موفقیت عملیاتی شرکت است.
وقتی به پرتفوی شرکت طی مدت مذکور نگاه می کنیم می بینیم که بخش اعظم درآمد شرکت از محل فروش حق بیمه در رشته های درمان، زندگی و ثالث به دست آمده است. هرچند، سایر رشته ها هم سهم متناسبی در پرتفو دارند و می توان گفت بیمه البرز تا حد خوبی متنوع سازی پرتفو را انجام داده است.
در این بین رشد حق بیمه در رشته زندگی اندوخته دار با فاصله بیش از سایر رشته ها رشد کرده و سهم بسیار بیشتری نسبت به دوره قبل به خود اختصاص داده است. به دنبال آن رشد فروش حق بیمه در رشته های درمان، هواپیما و مهندسی نیز بیش از دو برابر شده است. از طرفی، رشد خسارت پرداختی در رشته های هواپیما، زندگی اندوخته دار و ثالث مازاد و دیه نسبت به سایر رشته بیشتر بوده است.
با بررسی حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی در هر رشته نیز می توان دید که بیشترین نسبت خسارت رشته های درمان، بدنه خودرو و ثالث داشته اند و کمترین نسبت خسارت مربوط به رشته های نفت و انرژی، زندگی اندوخته دار و هواپیما است. گفتنی است که نسبت خسارت نشان دهنده نسبت خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولید شده در هر رشته است. بنابراین می توان گفت هرچه نسبت خسارت در یک رشته کمتر باشد سود ناخالص آن رشته افزایش پیدا می کند.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ