۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | 14:12
کد خبر : 155796

قیمت انواع محصولات سایپا در ماه بهمن۱۴۰۲

قیمت انواع محصولات سایپا در ماه بهمن1402.

به گزارش سایت برداشت روز، قیمت انواع محصولات سایپا در ماه بهمن ۱۴۰۲به شرح زیر میباشد:

اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰
ساینا GX به زودی
ساینا S ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S (استاندارد) ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳
کوییک R ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXL ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G (استاندارد) ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) به زودی
پیکاپ کارون ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 به زودی ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰