۱۳ آبان ۱۴۰۲ | 20:31
کد خبر : 144986

چهلمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهلمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور امیر مسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک، دکتر شایان آرانی مشاور مدیرعامل و برخی از مدیران و معاونین ادارات کل مدیریت ریسک ، اطلاعات بانکی و حسابداری مدیریت و بودجه برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر رزازان بر شناسایی ریسک های عمده و مهم در بانک و اهمیت مدیریت اثربخش این ریسک¬ها به خصوص ریسک های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم در گرو مساعدت و همکاری مستقیم و تنگانگ اداره کل اطلاعات بانکی و بخش مالی بانک با اداره کل مدیریت ریسک است.

وی در ادامه سخنان خود به مدیریت صحیح دارایی ها اشاره کرده و افزود: مدیریت صحیح دارایی و بدهی در بانک به منظور پیشگیری از وقوع مخاطرات و ریسک های احتمالی بسیار پر اهمیت و مهم است .

در این جلسه دکتر شایان ارانی نیز بر استفاده از ظرفیت های موجود در بخش فناوری اطلاعات بانک و مشخصاً اداره کل اطلاعات بانکی در خصوص پیشبرد اهداف کمیته ریسک تاکید کرد.

در ادامه مراسم گیتاناز نوری رئیس اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه در خصوص آخرین وضعیت نقدینگی و همچنین وضعیت منابع و مصارف بانک گزارشی ارئه کرد.

لیلا رضایی رئیس اداره کل اطلاعات بانکی نیز ضمن تببین استراتژی داده‌ در بانک ملی ایران ، به ارائه گزارش در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های موجود در اداره کل اطلاعات بانکی، ارائه و پیاده سازی انواع داشبوردهای اطلاعاتی و … پرداخت.

در پایان اداره کل اطلاعات بانکی از یکی از داشبورد های تحلیلی تهیه شده در حوزه مدیریت ریسک رونمایی کرد.