۰۲ آبان ۱۴۰۲ | 20:28
کد خبر : 143733

افزایش سود عملیاتی کوثر در سایه سبد خدماتی متنوع

سود عملیاتی بیمه کوثر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال مالی قبل رشدی ۲۶ درصدی داشته و نشان دهنده خدمات مناسب و رشد فروش بیمه نامه های شرکت است.

به گزارش برداشت روز، سود عملیاتی بیمه کوثر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال مالی قبل رشدی ۲۶ درصدی داشته و نشان دهنده خدمات مناسب و رشد فروش بیمه نامه های شرکت است.

به گزارش تجارت آوا، بیمه کوثر طبق صورت های مالی شش ماهه ۷ هزار میلیارد تومان فروش داشته و به گفته مدیرعامل بیمه کوثر هدف گذاری شرکت این است که تا پایان سال درآمد شرکت به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد و برای دستیابی به این هدف سود حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد پرتفوی بیمه را روی درمان و بیمه ثالث قرار داده است.

درآمد حق بیمه ناخالص شرکت از ۲۷۵٫۹ میلیارد تومان شش ماهه نخست ۱۴۰۱ به ۴۵۳۹٫۷ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۶۵ درصدی داشته است. همچنین میزان حق بیمه خالص شرکت از ۳۴۷٫۶ میلیارد تومان به ۴۰۵۲٫۷ میلیارد تومان رسیده که در این بخش هم رشدی ۶۸ درصدی ثبت شده است.

درآمد بیمه ای شرکت از ۳۳۳٫۷ میلیارد تومان شش ماهه ۱۴۰۱ به ۵۰۲۲٫۹ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۱ درصدی ثبت کرده است و هزینه های بیمه ای هم ۵۵۰ میلیارد تومان به ۷۸۴ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۴۲ درصدی داشته و در مجموع سود ناخالص فعالیت های بیمه ای به ۱۰۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شش ماهه سال قبل رشدی ۱۱ درصدی ثبت کرده است.

سود عملیاتی شرکت هم در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال مالی قبل رشدی ۲۶ درصدی داشته و نشان دهنده خدمات مناسب و رشد فروش بیمه نامه های شرکت است. هرچند در بخش غیر عملیاتی هم بیمه کوثر رشد درآمد قابل توجهی داشته به طوری که از ۲ میلیارد تومان نیمه ۱۴۰۱ به ۷۹ میلیارد تومان در صورت های مالی میان دوره سال ۱۴۰۲ رسیده است.

سود قبل از کسر مالیات شرکت در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹۳۶٫۸ میلیارد تومان بوده که به نسبت سود ۷۲۱ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۰ درصدی ثبت کرده و سود خالص شرکت هم به رشدی ۳۲ درصدی داشته و باعث شده به ازای هر سهم امسال سودی ۵۵٫۴ تومانی ساخته شود، در حالی که میانه سال گذشته هر سهم توانسته بود سودی ۴۲ تومانی بسازد.

در حال حاضر موجودی نقد بیمه کوثر ۴۵۵٫۷ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۹۴ درصدی داشته است، همچنین مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان شرکت به ۶۶۳۸ میلیارد تومان رسیده مه به نسبت مقدار ۴۱۴۰ میلیارد تومان دوره شش ماهه سال گذشته رشدی ۶۰ درصدی داشته است و این مساله در نتیجه افزایش درآمد شرکت اتفاق افتاده است.

همچنین شرکت در بخش بیمه اتکایی هم ۷۸۹٫۷ میلیارد تومان مالبه از بیمه گران دارد که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۳ درصدی رخ داده است و البته در حق بیمه اتکایی واگذاری هم درآمد شرکت در نیمه سال جاری به ۴۸۶٫۹ میلیارد تومان رسیده که به نسبت درآمد ۳۴۷٫۶ میلیارد تومان شش ماهه سال گذشته رشدی ۴۰ درصدی داشته است.

در شش ماهه سال جاری شرکت به یزان ۵۵۱۷ میلیارد تومان در اوراق بهادار و سپرده های بانکی سرمایه گذاری کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۶ درصدی داشته است و دارایی های ثابت مشهود شرکت هم با رشدی ۴۰ درصدی به بیش از ۱۳۹۳٫۲ میلیارد تومان و دارایی های نامشهود هم با رشدی ۳۸ درصدی به ۲۶٫۳ میلیارد تومان و سایر دارایی ها هم با رشدی ۱۸ درصدی به ۷۸٫۳ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین اندوخته سرمایه ای شرکت در صورت های مالی ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی ۶۹ درصدی به ۳۴۴ میلیارد تومان رسیده و سود انباشته شرکت هم با رشدی ۵ درصدی به ۱۵۹۸٫۶ میلیارد تومان رسیده است.

بیمه کوثر در سال ۱۴۰۱ به دلیل اینکه ۸ هزار میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده بود جزو سه شرکت برتر صنعت بیمه بود اما در شش ماهه امسال شرکت ۹۴۰ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده در حالی که سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده بود.

سال گذشته سرمایه شرکت حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده و حالا و برنامه مدیران شرکت این است که تا پایان سال سرمایه شرکت به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برسد

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ