۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | 11:43
کد خبر : 117610

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه 

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر توسعه صنعت بیمه 

پایگاه خبری برداشت روز-پریناز پوره: پیشرفت یک اقتصاد خدمات محور به دانش محور چیزی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته از آن استقبال می‌کنند و کشورهای در حال توسعه نیز آرزوی دستیابی به آن را دارند .جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در همه صنایع ،شرکت ها را ملزم به گسترش عملیات و رقابت در تمام بخش‌های اقتصادی می کند .اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مبتنی بر استفاده از دانش باشد. از آنجا که صنعت بیمه ،دانش محور است و شرکت های بیمه از کار کردی حیاتی در اقتصاد برخوردارند موفقیت آنها وابسته به توانگری مالی آنهاست بنابراین بررسی .

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ارتقاء توانگری صنعت بیمه در این حوزه بسیار حائز اهمیت است .

امروزه سرمایه انسانی ،پیش‌نیاز توسعه در صنعت بیمه است زیرا سرعت رشد و تحول به نیروهای کارآمد بستگی دارد و آموزش کارکنان صنعت بیمه می‌تواند در افزایش بهبود عملکرد موثر باشد .پیشرفت نوآوری در بیمه توسعه مالی را به دنبال دارد و توسعه مالی در سطح نوآوری بیمه موثر است .شرکت‌های بیمه برای ارتقای پرتفوی خود نیازمند به کارگیری فناوری‌های نوین هستند زیرا این فناوری ها از لحاظ اقتصادی موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود از این رو مولفه های اقتصاد دانش بنیان .

شامل مولفه مشوق‌های اقتصادی و رژیم نهادی، مولفه آموزش کارکنان ،مولفه نوآوری و مولفه زیرساخت های فناوری می‌تواند موجب ارتقاء توانگری مالی شرکتهای بیمه گردد.

صنعت بیمه در حال گذار از دنیای سنتی بیمه گری به دنیای اکوسیستمی و دیجیتال است .یکی از مهمترین بازیگران این اکو سیستم شرکت های دانش بنیان هستند که همواره نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور داشته‌اند .صنعت بیمه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، اهداف بلندی را در برنامه چشم انداز پیش روی خود دارد .بدون شک استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند روند رسیدن به اهداف تعیین شده را تسریع نماید اما شکل .

گیری همکاری بین صنعت بیمه و شرکت‌های دانش‌بنیان به علت ماهیت متفاوت کسب و کارها با چالش هایی همراه است .امروزه شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مهمی در توسعه ، رونق اقتصادی و خودکفایی کشور بر عهده دارند از طرف دیگر با توجه به نو بودن فعالیت این شرکت ها این کسب و کارها همواره در معرض خطرات جدی قرار دارند که حیات و موفقیت آنها را تهدید می‌کند .از این رو صنعت بیمه می تواند با ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی، تامین آرامش به بازار های مالی و پولی علاوه بر پشتیبانی دولت از این شرکت ها حمایت نماید .از طرفی استفاده از فناوری‌های بیمه و طراحی محصولات و ابزارهای دانش‌بنیان برای افزایش ارزش و .

بهبود کسب و کار می‌تواند برای شرکتهای بیمه مزیت رقابتی محسوب شود .در دهه گذشته نقش و اهمیت کسب و کار های فناورانه مبتنی بر دانش در صنعت بیمه به شدت افزایش یافته است .در سالیان اخیر شرکت های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات فناورانه مالی به حوزه مدیریت ثروت شخصی روی آورده‌اند و با ارائه نرم افزارها و ربات های مشاوره مالی مبتنی بر دانش ،نیازسنجی مالی مشتریان را تسهیل و با پیشنهاد خدمات متنوع بانکی، بیمه‌ای، بورسی و سرمایه‌گذاری ،تحول فناورانه مالی را رقم زده اند .