دیگر حوزه ها
اتمام پروژه ساخت دیتاسنتر بانک گردشگری

اتمام پروژه ساخت دیتاسنتر بانک گردشگری

شایستگی روابط عمومی در سازمان‌ها

شایستگی روابط عمومی در سازمان‌ها

ابوالفضل کریمی مدیرعامل فروشگاه رفاه شد

ابوالفضل کریمی مدیرعامل فروشگاه رفاه شد

رشد ۵۰۰ درصدی دیتای مصرفی زائرین همراه اولی نسبت به اربعین سال گذشته

رشد ۵۰۰ درصدی دیتای مصرفی زائرین همراه اولی نسبت به اربعین سال گذشته

تولید “نان غنی شده با کلسیم” می تواند جلوی بحران کمبود کلسیم در کشور را بگیرد

تولید “نان غنی شده با کلسیم” می تواند جلوی بحران کمبود کلسیم در کشور را بگیرد

تامین مالی ۳۰۰میلیارد تومانی«سبحان دارو» توسط تامین سرمایه تمدن

تامین مالی ۳۰۰میلیارد تومانی«سبحان دارو» توسط تامین سرمایه تمدن

قیمت پایه سهام شرکت توسعه بین الملل ایران‌مال، بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری شد

قیمت پایه سهام شرکت توسعه بین الملل ایران‌مال، بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری شد

ارتقاء ۵ پله ای رتبه کیفیت خدمات هتل های فرودگاهی رکسان و رمیس

ارتقاء ۵ پله ای رتبه کیفیت خدمات هتل های فرودگاهی رکسان و رمیس

شوروم BM CARS در ایرانمال افتتاح شد

شوروم BM CARS در ایرانمال افتتاح شد

محیط زیست خط قرمز دولت مردمی

محیط زیست خط قرمز دولت مردمی