بیمه
اقدامات پیشگیرانه تجارت‌نو در خصوص بیماری “کرونا / حال همه ما خوب است…

اقدامات پیشگیرانه تجارت‌نو در خصوص بیماری “کرونا / حال همه ما خوب است…

بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایران

بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایران

بیمه آسیا و بزرگ ترین پتروشیمی خاور میانه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

بیمه آسیا و بزرگ ترین پتروشیمی خاور میانه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

بیمه آسیا ستاد رسیدگی به حوادث زلزله آذربایجان غربی را تشکیل داد

بیمه آسیا ستاد رسیدگی به حوادث زلزله آذربایجان غربی را تشکیل داد

همکاری متقابل پژوهشکده بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی

همکاری متقابل پژوهشکده بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی

انتخاب بیمه دانا به عنوان عضو شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

انتخاب بیمه دانا به عنوان عضو شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

دریافت مجوز قبول اتکایی بیمه کوثر از بیمه مرکزی

دریافت مجوز قبول اتکایی بیمه کوثر از بیمه مرکزی

در مسابقات جام سردار شهید قاسم سلیمانی/ بیمه کوثر مقام سوم فوتسال صنعت بیمه را کسب کرد

در مسابقات جام سردار شهید قاسم سلیمانی/ بیمه کوثر مقام سوم فوتسال صنعت بیمه را کسب کرد

اولین همایش سراسری اعضای شورای هماهنگی نمایندگان استان های بیمه “ما” برگزار شد

اولین همایش سراسری اعضای شورای هماهنگی نمایندگان استان های بیمه “ما” برگزار شد

اطلاعیه بیمه ایران درخصوص پرداخت باقیمانده پرونده های خسارتی دیات بیمه توسعه

اطلاعیه بیمه ایران درخصوص پرداخت باقیمانده پرونده های خسارتی دیات بیمه توسعه