صنعت آب وبرق
تمهیدات وزارت نیرو برای ذخیره‌سازی حداکثری رواناب‌ها/ رشد ۱۰ درصدی حجم مخازن سدهای کشور

تمهیدات وزارت نیرو برای ذخیره‌سازی حداکثری رواناب‌ها/ رشد ۱۰ درصدی حجم مخازن سدهای کشور

کاهش ۲۲ درصدی بارش‌ها در کشور

کاهش ۲۲ درصدی بارش‌ها در کشور

مشکل تامین آب در هیچ منطقه‌ای وجود ندارد

مشکل تامین آب در هیچ منطقه‌ای وجود ندارد

۱۰ طرح عظیم صنعت آب و برق با اعتباری افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود

۱۰ طرح عظیم صنعت آب و برق با اعتباری افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود

پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه صادراتی صنعت آب و برق

پشتیبانی صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه صادراتی صنعت آب و برق