اخبار شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
کارنامه موفق چادرملو در سال گذشته

کارنامه موفق چادرملو در سال گذشته

افتتاح مرکز پشتیبانی و توسعه نوآوری و فناوری چادرملو

افتتاح مرکز پشتیبانی و توسعه نوآوری و فناوری چادرملو

سرمایه چادرملو بیش از ۲ برابر شد / تصویب افزایش سرمایه چادرملو از مبلغ ۱۱۹ هزار میلیارد ریال به ۲۷۱ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده

سرمایه چادرملو بیش از ۲ برابر شد / تصویب افزایش سرمایه چادرملو از مبلغ ۱۱۹ هزار میلیارد ریال به ۲۷۱ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده

ضرورت تامین زیرساختها، همزمان با ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی

ضرورت تامین زیرساختها، همزمان با ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی

تجلیل از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

تجلیل از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

جایزه مدیر برتر صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی به چادرملو اهدا شد

جایزه مدیر برتر صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی به چادرملو اهدا شد