اخبار بیمه پارسیان
بیمه پارسیان زنگ بیمه را متفاوت برگزار کرد

بیمه پارسیان زنگ بیمه را متفاوت برگزار کرد

بیمه پارسیان بار دیگر با افزایش نسبت توانگری مالی در سطح یک صنعت بیمه قرار گرفت

بیمه پارسیان بار دیگر با افزایش نسبت توانگری مالی در سطح یک صنعت بیمه قرار گرفت

تیم فوتسال سرمد مقابل پارسیان به برتری ۳ بر یک دست یافت

تیم فوتسال سرمد مقابل پارسیان به برتری ۳ بر یک دست یافت

طرح لیام زندگی بیمه پارسیان روانه بازار شد

طرح لیام زندگی بیمه پارسیان روانه بازار شد

آینده روشن کودکان در طرح ستاره دنباله دار بیمه پارسیان

آینده روشن کودکان در طرح ستاره دنباله دار بیمه پارسیان

مدیرعامل بیمه پارسیان مدیریت ریسک را برای شرکت های بیمه لازم و ضروری دانست

مدیرعامل بیمه پارسیان مدیریت ریسک را برای شرکت های بیمه لازم و ضروری دانست

شبکه فروش نقش موثری در همگانی شدن محصولات و خدمات بیمه ای دارند

شبکه فروش نقش موثری در همگانی شدن محصولات و خدمات بیمه ای دارند

برپایی موکب بیمه پارسیان در ایام اربعین

برپایی موکب بیمه پارسیان در ایام اربعین

شرکت بیمه پارسیان با رشد نسبت توانگری مالی در سطح یک صنعت بیمه قرار گرفت

شرکت بیمه پارسیان با رشد نسبت توانگری مالی در سطح یک صنعت بیمه قرار گرفت

ساختمان جدید شعبه شیراز بیمه پارسیان افتتاح شد

ساختمان جدید شعبه شیراز بیمه پارسیان افتتاح شد