آلومینیوم المهدی
خودکفایی آلومینیوم المهدی در تأمین برق

خودکفایی آلومینیوم المهدی در تأمین برق

خودکفایی آلومینیوم المهدی در تأمین برق

خودکفایی آلومینیوم المهدی در تأمین برق

۳ نیروگاه برق معدن و صنایع معدنی تا پایان امسال آماده افتتاح است

۳ نیروگاه برق معدن و صنایع معدنی تا پایان امسال آماده افتتاح است

کاهش ۱۲ درصدی درآمد «آلومینیوم المهدی»

کاهش ۱۲ درصدی درآمد «آلومینیوم المهدی»

«آلومینیوم المهدی» و درآمد ۱۰۹ میلیاردتومانی

«آلومینیوم المهدی» و درآمد ۱۰۹ میلیاردتومانی


تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ