۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | 20:22
کد خبر : 99422

جلسه تکریم و معارفه سرپرست جدید شرکت فولاد آذربایجان برگزار شد

مهندس عظیمی سرپرست جدید شرکت فولاد آذربایجان شد.

به گزارش برداشت روز، طی مراسمی که باحضورمهندس فرجی معاونت مالی وتوسعه منابع انسانی شرکت ملی فولاد ایران،درسالن اجتماعات این شرکت برگزارشد مهندس میکائیل عظیمی بعنوان سرپرست شرکت فولادآذربایجان معرفی ومنصوب شد.

بنابه این گزارش فرجی باتشریح وضعیت شرکت فولادآذربایجان وبرنامه های توسعه ای این شرکت خاطرنشان ساخت:دردوران تصدی آقای مهندس خادمی اقدامات خوبی صورت گرفته که امیدوارم این روندباآمدن مهندس عظیمی برنامه های جدیدتری طراحی وبه مرحله عمل برسد و ازخدمات و زحمات آقای خادمی قدردانی وتشکرکردند

بنا به این گزارش ،خادمی سرپرست سابق شرکت فولادآذربایجان،گزارشی ازوضعیت فعلی این شرکت ارائه نمودوبرای سرپرست جدیدآرزوی موفقیت کرد.

درادامه این مراسم،مهندس عظیمی درسخنان کوتاهی ازخدمات وزحمات مهندس خادمی قدردانی نمودواظهارداشت:امیدوارم با همراهی وراهنمایی های مدیرعامل محترم شرکت ملی فولادایران و معاونین وکارشناسان شرکت ملی فولادایران ودیگردوستان بتوانیم برنامه هاواهداف جدیدتری را به مرحله اجرادرآوریم واین شرکت باسابقه را وارد دوران جدیدنماییم.

 

روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان