۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | 21:56
کد خبر : 99334

تمام آنچه باید از افشای صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه بدانیم

صندوق تثبیت بازار سرمایه در 2 سال گذشته بیش از 800 میلیارد تومان سود کرده که 420 میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد سال 1399 و بدترین سال از نظر زیان سرمایه‌گذارای جدید در این بازار بوده است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از  خبرنگار پایگاه خبری پولی مالی، شاید کمتر فعال بازار سرمایه باشد که تا قبل از نهم مردادماه ۱۴۰۱ از میزان سرمایه‌گذاری، سود، سپرده بانکی، موجودی نقدی، دارایی‌ها و حتی بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه آگاهی داشته باشد.
با این حال در ادامه روند افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نوبت به صندوق تثبیت بازار سرمایه رسید تا میزان سود و عملکرد خود را برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افشا کند.
صورت مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری این صندوق در سهام و حق تقدم سهام در سال گذشته برابر با ۵هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان بوده است. این رقم افزایش حدود ۱۷۰ میلیارد تومانی نسبت به رقم ۳هزار و ۷۳۶ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری این صندوق در سهام و حق تقدم در سال ۱۳۹۹ دارد.
در حالی که این صندوق در سال ۱۳۹۹ و همزمان با سقوط تاریخی شاخص کل و زیان جمع زیادی از مردم که با دعوت دولت وارد بازار بورس شده بودند، هیچ سپرده‌ای نزد بانک‌ها یا گواهی سپرده نداشت اما در سال گذشته ۳۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی داشته است.
صورت مالی افشا شده حکایت از آن دارد که موجودی نقدی این صندوق که در پایان سال ۱۳۹۹ تنها برابر با ۱.۷ میلیون تومان بوده، در پایان سال گذشته ۲۵۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان بوده است.
صندوق تثبیت بازار سرمایه براین اساس میزان دارایی خود را هم در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ رقمی بیش از ۶هزار و ۲۴۸ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان اعلام کرده است. این رقم در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان بود.
این صندوق رقم پرداختنی به سرمایه‌گذاران خود را در سال گذشته ۲هزار و ۹۱۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان اعلام کرده که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بیش از رقم ۲هزار و ۲۹۸۸۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.
صندوق تثبیت بازار تسهیلات مالی دریافتی خود را هم ۲هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان در سال گذشته اعلام کرده است. این رقم برای سال ۱۳۹۹ برابر با یک هزار و ۳۴ میلیارد تومان بود.
این صورت‌های مالی حکایت از آن دارند که ۱۵۹ میلیارد تومان از درآمدهای این صندوق از محل سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و ۲۱۵ میلیارد تومان آن هم از محل سود سهام بوده است.
این صندوق خالص دارایی‌های خود را در دوره زمانی مورد گزارش ۳۹۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان و جمع بدهی‌هایش را هم ۵هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان افشا کرده است.

سود ۸۰۰ میلیارد تومانی ۲ ساله
صندوق تثبیت بازار سرمایه در صورت مالی افشا شده خود اعلام کرده است که سود خالص آن در سال ۱۳۹۹ برابر با ۴۱۹ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۹۴ میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان بوده است. بدین ترتیب و در بدترین دوران بورس که جمع زیادی از سرمایه‌گذاران به ویژه از مرداد تا پایان سال ۱۳۹۹ با زیان قابل توجهی مواجه بودند، این صندوق بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است.
همزمان هزینه‌های مالی این صندوق هم از ۳۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲۱۹ میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومان افزایش یافته و تقریبا ۶ برابر شده است!
این صندوق جمع درآمدهای خود را در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۶۱۶ میلیارد و ۹۶۸ میلیون تومان اعلام کرده که ۱۵۰ میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای ۴۵۸ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومانی آن در سال ۱۳۹۹ است.
از جمله نکات قابل توجه در این صورت‌های مالی آن است که این صندوق می‌گوید در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان زیان از محل نگهداری اوراق بهادار متحمل شده است.

♦️ تلاش میکنیم با اتکاء به دانش و تجربه 14 ساله خود در بورس سهام ایران بهترین پورتفو را پیشنهاد و سودآورترین سهام را برای شما تحلیل و تشریح کنیم.

جویندگان سهام طلایی

https://t.me/GoldenStockQuesters