۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | 21:33
کد خبر : 99297

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه فعالیت تجاری معتبر ندارد

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، که همزمان رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز هست، فاقد سابقه فعالیت معتبر تجاری علی الخصوص در حوزه روسیه است.

به گزارش برداشت روز، حدود هشتاد درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک ایران و روسیه از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان سازماندهی شده‌اند، رئیس اتاق بازرگانی گیلان با سا‌ماندهی این کارت‌ها، آرای انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز مهندسی کرده است

ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی‌ماه سال گذشته منجر به اعزام هیاتی از اتاق ایران برای پایش کارت‌های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی‌های هیات پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر توسط رئیس اتاق بازرگانی گیلان شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی طی نامه‌ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران (شافعی)، اعلام کرد اما ‌تا‌کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است

بررسی‌های بعدی نشان داد که پسر آقای شافعی در کسب و کار خود در استان گیلان مورد حمایت ویژه آقای تیزهوش تابان قرار گرفته که احتمالاً عدم تصمیم‌گیری شافعی در این خصوص، به خاطر تضاد منافع ایجاد شده است و در سایه این چشم‌پوشی‌ها، مجمع اتاق مشترک ایران و روسیه نیز امروز ۹ مرداد ۱۴۰۱ با حضور همان اشخاص مجعول الهویه و مهندسان انتخابات برگزار خواهد شد

 

خبرگزاری فارس