۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | 20:55
کد خبر : 99236

با حضور گروهی از ممیزان شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران؛

برگزاری موفقیت‌آمیز ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مجتمع پتروشیمی جم

ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مجتمع پتروشیمی جم با حضور گروهی از ممیزان شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران با موفقیت برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه IMS طی روزهای شنبه تا دوشنبه، ۸ تا ۱۰ مردادماه توسط شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران به نمایندگی از TUV اتریش از مجتمع پتروشیمی جم صورت گرفت.

طی این فرایند ممیزی اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم‌های مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ISO، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴۵۰۰۱ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱ISO و نیز سیستم مدیریت انرژی ۵۰۰۰۱ISO به مدت یک سال تمدید گردید.

گفتنی است این رویداد با بررسی روندهای جاری، پایش اهداف و برنامه‌ها و حصول اطمینان از الزامات مورد اشاره در دامنه هر یک از استانداردهای مدیریتی مد نظر توسط گروه ممیزان انجام شد.

 

روابط عمومی پتروشیمی جم