۰۱ مرداد ۱۴۰۱ | 21:35
کد خبر : 98227

فراخوان/

آگهی فراخوان “خرید و تحویل ۴۵۰ تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد” طلای زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی " خرید و تحویل 450 (چهارصد و پنجاه) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص 98 درصد" را به فراخوان گذاشت.

به گزارش برداشت روز، از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه ۵ مردادماه امسال مراجعه کنند.

متقاضیان می‌بایست پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت ۱۶) چهارشنبه ۱۹ مردادماه در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی فوق، بارگذاری کنند.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی ساعت ۹ صبح شنبه ۲۲ مردادماه جاری است.

محل اجرای پروژه؛ استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳ ۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران است.

 

روابط عمومی ایمیدرو