۰۱ مرداد ۱۴۰۱ | 20:25
کد خبر : 98164

برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

سهامداران بیمه سامان به ازای هرسهم ۳۰ تومان سود نقدی دریافت می کنند

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان روز پنچ شنبه 30 تیرماه سالجاری و با حضور بیش از 80 درصد صاحبان‌ سهام برگزار و درنهایت صورت‌های مالی منتهی به 30 اسفند سال 1400 با اکثریت آرا به تصویب رسید.

به گزارش برداشت روز، دراین جلسه، گزارش های هیات مدیره درباره وضعیت شرکت وهمچنین حسابرس و بازرس قانونی تشریح شد.

براساس گزارش هیات مدیره شرکت بیمه سامان، درسال مالی ۱۴۰۰ حق بیمه تولیدی این شرکت با رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل ازآن، به بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه سامان درسال گذشته با رشد ۵۱ درصدی درمقایسه با سال قبل از آن، بیش از ۱۰ هزارمیلیارد ریال بوده است.

دردستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سامان،موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی علی البدل سال مالی ۱۴۰۱ تعیین شدند.

انتخاب محاسب فنی (اکچوئر) رسمی بیمه اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها در چهارچوب دستورالعمل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیات مدیره تفویض شد.

همچنین درراستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت بیمه سامان، پرداخت کمک های بلاعوض در امور خیریه به اشخاص خارج از شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ تا سقف مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به هیات مدیره شرکت تفویض شد.

مقررشد که از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۱۳۶هزار و ۹۴۹ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۲۷۳ هزار و ۸۷۹ میلیون ریال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور شود.

مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال یعنی به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود نقدی هم قرارشد که بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته منتقل شود.

شرکت بیمه سامان در پنج ساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ همواره درسطح یک توانگری مالی قرارداشته است.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان درطول برگزاری به صورت آنلاین درمعرض دید عموم سهامداران قرارداشت.

 

روابط عمومی شرکت بیمه سامان