۲۹ تیر ۱۴۰۱ | 21:50
کد خبر : 97960

افق های امیدوار کننده در سایپا

مجمع عمومی سایپا با ایجاد امید برای سهامداران برگزار شد

در این مجمع که با حضور بیش از ٧٦ درصدی سهامداران برگزار شد با مرور عملکرد منتهی به سال قبل ، همچنین برنامه های عملیاتی سایپا برای سال ١٤٠١ ارایه گردید.

به گزارش برداشت روز، : موضوعاتی که توسط مدیرعامل گروه سایپا در مجمع ارائه شد و مورد رضایت و امیدواری سهامداران شد:

-افزایش تولید بیش از دوهزار دستگاه خودرو در روز

به صفر رساندن خودروهای ناقصی و به گردش درآوردن بیش از پانزده هزارمیلیارد تومان حاصل از این عملیات در خطوط تولید و بهروری مناسب

– شاهین انومات و آریا امسال به بازار ارائه خواهند شد

_خط تولید موتور های جدید در مگاموتور برای رفع گلوگاه تولید راه اندازی خواهد شد

– تولید و ارائه خودروهای اقتصادی جدید به بازار و از رده خارج کردن خودروهای زیانده ، که بصورت گسترده مورد استقبال ورضایت سهامداران شد

در این مجمع عمومی عادی، صورت حساب های مالی عملکرد منتهی به سال ۱۴۰۰ مورد بررسی و‌تایید اعضا و سهامداران قرار گرفت .

بنابه گفته سهامداران حقیقی و ناطرین ، مجمع با مدیریت شایسته مدیران و کارگران سایپا بصورت مناسب و‌تکریم سهامداران برگزار شد.