۲۹ تیر ۱۴۰۱ | 21:41
کد خبر : 97945

بیمه ملت/

لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت(سهامی عام)

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 28157 و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5495 در روز دوشنبه 20 تیر 1401 در خصوص دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در روز پنج شنبه 30 تیر1401 به اطلاع سهام داران و نمایندگان قانونی ایشان می رساند...

به گزارش برداشت روز، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۵۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۹۵ در روز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ در خصوص دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در روز پنج شنبه ۳۰ تیر۱۴۰۱ به اطلاع سهام داران و نمایندگان قانونی ایشان می رساند، مجمع عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی شود و تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه ذیل به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می شود، موکول خواهد شد.