۲۱ تیر ۱۴۰۱ | 20:18
کد خبر : 97087

بیمه معلم/

آنچه در حاشیه مجمع عمومی سالیانه بیمه معلم گذشت

محمدابراهیم تحسیری، مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به برنامه های شرکت برای سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به تاکیدی که در مجمع عمومی امسال صورت گرفت و در راستای برنامه استراتژیک شرکت، توانمند سازی شبکه فروش در مسیر پرتفوی های خرد و رشته های کم ریسک بیش از پیش در دستور کار قرار دارد.

به گزارش برداشت روز، مدیرعامل بیمه معلم تاکید کرد:

موفقیت بیمه معلم در توازن بخشی میان پرتفوی سهامداری و مستقل

محمدابراهیم تحسیری، مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به برنامه های شرکت برای سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به تاکیدی که در مجمع عمومی امسال صورت گرفت و در راستای برنامه استراتژیک شرکت، توانمند سازی شبکه فروش در مسیر پرتفوی های خرد و رشته های کم ریسک بیش از پیش در دستور کار قرار دارد.

وی باتاکید بر افزایش پرتفوی مستقل شرکت ضمن تاکید بر لزوم تعاملات مناسب با سهامداران درعین حال اذعان داشت: با سهامداران تعاملات حسنه و گسترده ای داریم اما تلاش می کنیم بین پرتفوی سهامداری و مستقل توازن ایجاد کنیم.

*********************************************************************

برنامه های بیمه معلم در سال ۱۴۰۱ از نگاه رییس هیئت مدیره شرکت بیمه معلم

 

دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس هیئت مدیره بیمه معلم با اشاره به برنامه های ۱۴۰۱ بیمه معلم گفت: تمدید پرتفوهای بزرگ شرکت به عنوان یکی از برنامه های اساسی در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیئت مدیره بیمه معلم افزود: در همین زمینه پرتفوی های سازمان و نهاد های بزرگ ، با رقمی قابل توجه را تمدید کردیم.

وی در عین حال بر افزایش سودآوری شرکت با اتکا به پرتفوی های کم ریسک تاکید کرد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه به فعال سازی شعب در سراسر کشور اشاره کرد و‌گفت: ما نگاه هلدینگی به شعب داریم و در این راستا افزایش سودآوری آنها را ارزیابی می کنیم.

 

رییس هیئت مدیره شرکت بیمه معلم در ادامه یادآور شد: افزایش توانگری بیمه معلم به سطح یک از مهمترین اقدامات بود که با تمهیداتی که اندیشیده شده این روند در سال ۱۴۰۱ بهبود خواهد یافت.

*********************************************************************

عضو هیئت مدیره بیمه معلم:

راه نجات شرکتهای بیمه از مسیر فروش بیمه های عمر می گذرد

 

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه معلم با اشاره به ضرورت ایجاد توازن در پرتفوی سهامداری و مستقل بیمه معلم گفت: تلاش می کنیم که طبق سنداستراتژیک شرکت تنوع بیمه‌گذاران را افزایش دهیم.

وی در ادامه به توسعه ضریب نفوذ بیمه عمر در شرکت بیمه معلم اشاره کرد و گفت: راه نجات شرکتهای بیمه تمرکز بر فروش بیمه های عمر و پس انداز و مستمری است .

سیدعمادالدین قاضوی از طرح جدید مستمری آنی بیمه معلم خبر داد و گفت: طرح جدیدی در قالب بیمه های عمر و‌ زندگی داریم که مجوز آن را از بیمه مرکزی دریافت کردیم تحت عنوان مستمری آنی ، به طوریکه افرادی که در این بیمه نامه سپرده گذاری می کنند به سرعت مستمری دریافت می کنند.

وی افزود: در راستای توسعه بیمه های عمر برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳۰ درصد سود مشارکت در منافع پرداخت شد.