۲۰ تیر ۱۴۰۱ | 20:33
کد خبر : 97020

بیمه سامان/

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان (سهامی عام ) به شرح زیر می باشد.