۱۸ آذر ۱۳۹۸ | 18:01
کد خبر : 962

رشد ۲۸۷ درصدی EPS وپاسار/ وپاسار ۶ ماهه ۲۰۵ ریال سود ساخت

بانک پاسارگاد بر اساس صورت های مالی مورد تایید حسابرس در ۶ ماهه نخست امسال به ازای هر سهم ۲۰۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به ۵۳ سود ریالی در دوره مشابه قبلی رشد ۲۸۷ درصدی داشته است.

به گزارش بورس تابناک، بانک پاسارگاد که با سرمایه ثبت شده ۵۰۴۰ میلیارد تومانی در تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران حضور دارد در صورت های مالی حسابرسی نشده، سود خالص هر سهم را ۱۵۱ ریال اعلام کرده بود که این رقم در صورت های مالی حسابرسی شده با افزایش مواجه شده است.

 

بررسی صورت سود و زیان (وپاسار) در نیمه نخست امسال و برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸، حکایت ازرشد ۳۳ درصدی سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و ثبت رقم ۴۳۳۱٫۴ میلیارد تومان دارد در حالی که سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها طی این مدت با رشد ۱۱ درصدی، ۱۳۳۵٫۹ میلیارد تومان گزارش شده است.

 

بر این اساس، درآمدهای مشاع بانک پاسارگاد که از محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی بدست می آیند، با افزایش ۲۷ درصدی ۵۶۶۷٫۳ میلیارد تومان بوده است.

 

لیکن سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و سود سپرده گذاران هر دو با رشد ۳۳ درصدی مواجه شده و سهم بانک از درآمدهای مشاع با کاهش ۶۵ درصدی، ۹۱٫۷ میلیارد تومان بوده است.

 

رشد ۱۰۳ درصدی درآمدهای غیر مشاع

 

درآمدهای غیرمشاع بانک پاسارگاد که از محل ارایه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می شود، به دست می آیند، طی دوره ۶ ماهه امسال رشد خوبی داشته و گویای عزم جدی مدیران بانک پاسارگاد برای افزایش درآمد و سودآوری از این محل دارد، بر این اساس سود و وج التزام درآمدهای غیر مشاع با رشد ۱۵۳ درصدی، رقم ۱۰۲۴٫۱ میلیارد تومان گزارش شده و درآمد کارمزذ با رشد ۷۵ درصدی رقم ۴۴۱ میلیارد تومان گزارش شده است،نتیجه مبادلات ارزی با رشد ۳۵ درصدی رقم ۳۹۰٫۵ میلیارد تومان بوده و سایر درآمدها نیز با رشد ۱۱۶ درصدی رقم ۱۰۴۲٫۸ میلیارد تومان بوده و بر این اساس درآمدهای غیر مشاع بانک پاسارگاد با رشد ۱۰۳ درصدی رقم ۲۸۹۸٫۵ میلیارد تومان بوده است.

 

مجموع درآمدهای وپاسار طی این مدت با رشد ۷۷ درصدی ، در حالی ۲۹۹۰ میلیارد تومان گزارش شده که این رقم در پایان شهریور ماه سال گذشته ۱۶۹۳٫۵ میلیارد تومان بوده است.

 

رشد ۲۸۸ درصدی سود خالص وپاسار

 

بانک پاسارگاد طی ۶ ماهه نخست امسال سود خالص خود را با رشد ۲۸۸ درصدی، به ۱۰۴۸٫۲ میلیارد تومان افزایش داده است و موفق به شناسایی ۲۰۵ ریال سود خالص به ازای هر سهم طی این مدت شده است.

 

بررسی اطلاعات ترازنامه ای شرکت حکایت از رشد ۹ درصدی دارایی های وپاسار دارد که در بخش دارایی ها افزایش ۶۴ درصدی سایر حساب ها و اسناد پرداختنی و ثبت رقم ۹۵۱۲٫۵ میلیارد تومان و رشد ۱۵ درصدی تسهیلات اعطایی با اشخاص غیر دولتی غیر از بانک ها و ثبت رقم ۶۹۸۱۸٫۵ میلیارد تومان و همچنین رشد ۶ درصدی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار و ثبت رقم ۳۰۳۴٫۸ میلیارد تومان و افزایش ۸ درصدی سرمایه گذاری در املاک قابل توجه است.

 

مطالبات از بانک های مرکزی با رشد ۱۷ درصدی و مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری نیز با رشد ۹ درصدی مواجه شده است.

 

رشد ۱۰ درصدی سپرده های دیداری و مشابه که ۳۸۰۷٫۳ میلیارد تومان گزارش شده، کاهش ۳۴ درصدی سپرده های پس انداز و رشد ۱۲ درصدی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز در بخش بدهی ها قابل توجه است.

 

اطلاعات ترازنامه بانک پاسارگاد تا پایان شهریور به شرح جداول زیر بوده است؛

تجارتخانه آراد برندینگ | تجارتخانه آراد برندینگ