۰۲ تیر ۱۴۰۱ | 00:41
کد خبر : 95267

در سال مالی 1400؛

مجمع عمومی ۲ هلدینگ و ۶۰ شرکت تحت کنترل، مدیریت و نظارت صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد

مجامع سال مالی ۱۴۰۰ تعداد ۶۲ شرکت شامل هلدینگ و شرکت های تحت مدیریت و کنترل و نظارت هلدینگ های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون برگزار شده است.

به گزارش برداشت روز، گزارش دفتر مجامع و نظارت بر شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری نشان می دهد که مجامع سالانه صاحبان سهام دو هلدینگ از ۵هلدینگ تخصصی و ۶۰شرکت تحت مدیریت و کنترل هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ برگزار شده است.در این گزارش آمده است: با توجه به نقش مهم و موثری که بنگاه های بزرگ اقتصادی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و همچنین رعایت صرفه و صلاح ذینفعان بر عهده دارند، براساس استراتژی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مدیریت نحوه برگزاری مجامع و اهمیت تصمیم گیری پیرامون عملکرد بنگاههای اقتصادی، درصورت اتمام سال/دوره مالی شرکتهای تحت کنترل و مدیریت صندوق و هلدینگ‌های تابعه و شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه آن‌ها همزمان با پایان سال شمسی و با توجه به لزوم برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در مواعد قانونی طبق اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌ها، از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است.براین اساس، دفتر مجامع و نظارت بر شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری با پیگیری جدی در خصوص دریافت برنامه زمانبندی مجامع عمومی از هلدینگ ها و شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل صندوق، سازوکارهای خود را براساس استراتژی ها و دستورالعمل های صندوق بازنشستگی کشوری اجرایی می کند.

با توجه به اینکه بخشی از منابع مالی صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سرمایه گذاری های سودآور در شرکت‌ها و اخذ سود سهام آن شرکت ها تامین می‌شود، به همین دلیل کنترل و مدیریت امور مجامع و نظارت بر برگزاری به موقع مجامع شرکت‌ها و تصمیم گیری در خصوص سود تقسیم شده و رعایت پرداخت سود توسط شرکت‌ها در موعد مقرر اهمیت ویژه‌ای دارد.

گزارش دفتر مجامع و نظارت بر شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری حاکی از آن است که درحوزه هلدینگ های تخصصی صندوق بازنشستگی کشوری، از تعداد ۵ هلدینگ تخصصی، مجمع ۲ هلدینگ برگزار شده و مجمع سایر هلدینگ‌ها نیز در جریان برگزاری است.

در شرکت های تحت مدیریت و کنترل هلدینگ تخصصی صبا عمران، تمام ۴ مجمع برگزار شده است. همچنین در شرکت های تحت مدیریت و کنترل هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)، ۹ مجمع برگزار شده و مجمع ۱۰ شرکت در جریان برگزاری است.

این گزارش نشان می دهد که تعداد ۱۸ مجمع مربوط به شرکت های تحت مدیریت و کنترل هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری آتیه صبا، برگزار شده و تعداد ۱۷ مجمع نیز در جریان برگزاری است. همچنین مجمع سالانه و عادی ۲۴ شرکت از شرکت های تحت مدیریت و کنترل صنایع شیر ایران، برگزار و تعداد ۲ مجمع نیز در جریان برگزاری است.

در شرکت های تحت مدیریت و کنترل هلدینگ گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری نیز تمام ۵ مجمع آن برگزار شده است. ضمن اینکه در ۱۰ روز اخیر، علاوه بر مجامع پیش گفته، مجامع شرکت های ایرانگردی و جهانگردی، گروه صنعتی ملی (وملی)، گلف اجنسی، صبا¬عمران، لوله سازی اهواز و فولاد اکسین خوزستان برگزار شده است.

گفتنی است، دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکت ها صندوق بازنشستگی کشوری با حضور و کنترل و نظارت در مجامع و پیگیری تا برگزاری مجامع در تاریخ مقرر نقش مهم و موثری در دستیابی به اهداف توسعه ای شرکت های سرمایه پذیر و و رعایت صرفه و صلاح ذینفعان به ویژه بازنشستگان عزیز کشوری بر عهده دارد.

 

 

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری