۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 22:53
کد خبر : 90392

با هدف جوانگرایی و ارتقاء از بدنه صندوق صورت گرفت؛

سه انتصاب جدید در صندوق بازنشستگی کشوری

سه نفر از کارشناسان جوان، انقلابی و باتجربه در احکامی جداگانه به سمت‌های مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری ارتقا یافتند.

به گزارش برداشت روز، دکتر اسکندری در احکامی جداگانه رضا مسلمی متولد ۱۳۶۱ را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره‌کل امور فنی، وحید غلامرضایی متولد ۱۳۶۴ را به عنوان سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی و فاطمه خزایی متولد ۱۳۶۹ را به سمت سرپرست دفتر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

این در حالی است که رضا مسلمی اکنون مدیرکل استان تهران نیز می‌باشد و تا تعیین مدیرکل جدید عهده‌دار این سمت خواهد بود؛ وحید غلامرضایی پیش از این، مدت‌ها رییس اداره آمار و اطلاعات و معاون دفتر برنامه‌ریزی و همچنین فاطمه خزایی از کارشناسان معاونت اقتصادی صندوق بازنشستگی بودند.

بنابراین گزارش، حضور در بدنه صندوق، حُسن شهرت و جوانگرایی ازجمله شاخصه‌های اصلی مدیریت صندوق بازنشستگی در انتخاب مدیران محسوب می‌شود.

خاطرنشان می شود؛ اکبر شیرمحمدی پس از ۳۳سال خدمت در سمت‌های مختلف ازجمله مدیرکل فنی، به سمت معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب و عطالله بابایی، مدیر سابق دفتر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها نیز بازنشسته شد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری