۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | 23:46
کد خبر : 87490

گزارش اختصاص اخبار پولی مالی:

درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی بانک ملت از محل کارمزدها

براساس صورت‌های مالی منتشر شده از فعالیت بانک ملت برای دور مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 (حسابرسی نشده)، این بانک از ابتدای سال گذشته تا پایان آن رقمی معادل 5 هزار و 12 میلیارد و 633 میلیون و 900 هزار تومان از محل کارمزدها درآمد کسب کند.

به گزارش برداشت روز، بانک ملت که با نماد «وبملت» در بازار بورس تهران فعالیت می‌کند، گزارش فعالیت خود را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در سامانه کدال منتشر کرده است.
براساس صورت مالی منتشر شده، بانک ملت تنها در اسفندماه مبلغی بیش از ۵۹۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان از محل کارمزدهای خود درآمد کسب کرده است.
کارشناسان بانکی، درآمد کارمزدی را بهترین و اصلی ترین درآمد هر بانکی قلمداد می‌کنند.
درآمد بانک ملت از محل تسهیلات اعطایی نیز برابر با ۵۸ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان بوده است. این بانک در آخرین ماه سال گذشته که معمولا تسهیلات بیشتری نسبت به دیگر ماه‌های سال پرداخت می‌شود، از محل تسهیلات اعطایی بیش از ۵ هزار و ۷۶۲ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان درآمد از این محل کسب کرده است.
درآمد سپرده‌گذاری بانک ملت هم براساس این آمارها برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۳هزار و ۳۵۷ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان بوده که ۴۲۵ میلیارد تومان آن در اسفندماه کسب شده است.
درآمد «وبملت» از محل اوراق بدهی در اختیارش نیز برابر با ۲هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان در مدت زمان مشابه بوده است. این بانک تنها در اسفندماه ۱۴۰۰ رقمی بیش از ۳۵ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده است.
درآمد این بانک از محل سرمایه‌گذاری‌هایش نیز ۷۲۵ میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان برای دوره مالی سال گذشته اعلام شده است. هرچند این بانک درآمد حاصل از این محل برای دوره اسفندماه را «صفر» اعلام کرده است.
مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت نیز برای پایان دوره مورد گزارش، برابر با ۷۹۷ هزار و ۲۸ میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

عبور سپرده‌های ریالی و ارزی بانک ملت نزد بانک‌ها از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان
براین اساس جمع سپرده‌های دیداری و مدت‌دار ریالی و ارزی بانک ملت نزد سایر بانک‌ها در دوره گزارش شده، برابر با ۱۴۴ هزار و ۶۶۷ میلیارد و ۷۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
از این رقم ۶۴۰ میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های دیداری ریالی نزد بانک‌ها، ۳۶ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به سپرده‌های دیداری ارزی، ۲۸ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های مدت دار ریالی و ۷۸ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان دیگر هم مربوط به سپرده‌های مدت دار ارزی نزد سایر بانک‌ها بوده است.
براین اساس بیشترین سپرده بانک ملت نزد سایر بانک‌ها مربوط به سپرده مدت دار ارزی بوده است.
بانک ملت همچنین تا پایان دوره مالی مربوط به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، رقمی معادل ۳۶ هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان هزینه سود سپرده پرداخت کرده است. از این رقم، ۳هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان آن تنها در اسفندماه سال گذشته پرداخت شده است.
از سوی دیگر این بانک ۲هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان هزینه‌های مالی در سال گذشته داشته و هزینه کارمزد آن نیز برابر با ۲هزار و ۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ