۲۱ دی ۱۴۰۰ | 19:14
کد خبر : 77228

برای اولین بار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور صورت گرفت:

ممیزی الکترواستاتیک و ارزیابی خطرات تخلیه بار ساکن در پتروشیمی زاگرس

برای اولین بار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور ممیزی الکترواستاتیک و ارزیابی خطرات تخلیه بار ساکن در مجتمع پتروشیمی زاگرس انجام شد.

به گزارش برداشت روز، بر اساس آنالیز آماری حوادث فرآیندی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دنیا، بین ۲۲ تا ۳۶ درصد حوادث در دوره‌های زمانی مختلف، مرتبط با تخلیه الکترواستاتیک می‌باشد که با توجه به حجم مواد قابل اشتعال در مجتمع پتروشیمی زاگرس، شناسایی و ارزیابی منابع تولید و تجمع الکتریسیته ساکن و ممیزی وضعیت کنترل‌های موجود با هدف ارتقاء سطح ایمنی فرآیند در این مجتمع صورت پذیرفت.

بنا بر این گزارش طی این ارزیابی ضمن اندازه گیری آزمایشگاهی بارپذیری و کمینه انرژی آتش‌گیری متانول، منابع تولید و تجمع بار الکترواستاتیک در انواع فرآیندهای جاری و حساس مجتمع پتروشیمی زاگرس مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک قرار گرفت.

در این ارزیابی ضمن اندازه‌گیری میدانی تجمع بار ساکن در واحدهای اول و دوم فرآیندی، محوطه مخازن، تراک لودینگ و تانکرهای حمل بار، کفایت و کارایی کنترل‌های مهندسی موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

افزودنی است پروژه ارزیابی خطرات الکترواستاتیک پیش از این فقط در صنایع حساس دفاعی کشور صورت پذیرفته و برای اولین بار در سطح صنایع فرآیندی کشور در مجتمع پتروشیمی زاگرس و به مدت ۶ ماه اجرا گردیده است./

روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس