۰۸ دی ۱۴۰۰ | 19:38
کد خبر : 75467

سالنامه آماری ۱۳۹۹ صنعت بیمه منتشر شد

سالنامه آماری سال 1399 بیمه مرکزی درشش فصل و با هفت پیوست مختلف در 438 صفحه درپرتال بیمه مرکزی بارگذاری شد.

به گزارش برداشت روز، این سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مصرح در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، هر ساله اطلاعات لازم را از فعالیت کلیه مؤسسات بیمه و فعالین صنعت بیمه جمع آوری و به منظور رفع نیازهای سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان صنعت بیمه، در قالب «سالنامه آماری صنعت بیمه» منتشر می کند.

این سالنامه به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار بیمه محسوب شده و حاوی اطلاعات کاملی از صنعت بیمه و فعالیت های مرتبط با آن است.

در سال جاری، سالنامه آماری ۱۳۹۹ برای ششمین سال است که هم به صورت الکترونیکی (در قالب سامانه سنهاب) و هم به صورت چاپی منتشر می شود..

رئوس مطالب سالنامه آماری مشتمل بر موارد زیر تدوین شده است:

مقدمه- منشور پروژه های راهبردی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: جایگاه جهانی صنعت بیمه کشور طی ده سال اخیر

فصل دوم: عملکرد کلی صنعت بیمه کشور طی ۱۰سال اخیر

فصل سوم: عملکرد صنعت بیمه کشور به تفکیک رشته های بیمه ای طی ۵سال اخیر

فصل چهارم: عملکرد عملکرد صنعت بیمه کشور به تفکیک رشته های بیمه ای طی۱۰سال اخیر

فصل پنجم: عملکرد صنعت بیمه کشور به تفکیک استان ها طی پنج سال اخیر

فصل ششم: آمار نیروی انسانی صنعت بیمه کشور طی پنج سال گذشته

پیوست ها:

پیوست الف:عملکرد شرک تهای بیمه به تفکیک رشته طی دو سال اخیر

پیوست ب: صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان شرکتهای بیمه در سال اخیر

پیوست ج: خلاصه اطلاعات شرکتهای بیمه طی دو سال اخیر

پیوست د: گزارش تحلیلی از آمار و فعالیت صندوق تامین خسار تهای بدنی طی دو سال اخیر

پیوست ه : معرفی و گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه طی دو سال اخیر

پیوست و : آمار شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه و نظارت بر صلاحی تهای حرف های بیمه در سال اخیر

پیوست ز: گزارش بررسی وضعیت بیمه اجباری شخص ثالث

به منظور دسترسی سریعتر و سهولت کار، مطالب سالنامه آماری ۱۳۹۹ بصورت نسخه چاپی در پرتال بیمه مرکزی قابل دانلود بوده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است و اقدامات لاازم برای چاپ نسخه فیزیکی آن هم در حال انجام است

برای مشاهده سالنامه آماری اینجا کلیک نمائید

 

 

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی