۰۵ دی ۱۴۰۰ | 19:51
کد خبر : 74934

بانک توسعه صادرات ایران اختصاص داد:

یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای تبلت و گوشی دانش آموزان مناطق محروم

بانک توسعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق محروم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.

به گزارش برداشت روز، بانک توسعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق محروم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.

این اقدام به موجب بند ۳ صورتجلسه مهرماه سال جاری شورای هماهنگی بانکها انجام شده است.