۲۸ آذر ۱۴۰۰ | 19:11
کد خبر : 73964

گرامی داشت هفته پژوهش با حضور مدیرعامل و رئیس روابط عمومی مجتمع پتروشیمی اروند

مراسم گرامی داشت هفته پژوهش با حضور مدیرعامل و رئیس روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش برداشت روز، مراسم گرامی داشت هفته پژوهش با حضور مدیرعامل و رئیس روابط عمومی برگزار شد.