۲۸ آذر ۱۴۰۰ | 18:55
کد خبر : 73911

معرفی کارشناس روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان کارشناس برتر

عالیه نقیب الذاکرین کارشناس روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی توانست در بخش کارشناسان روابط عمومی شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ، عنوان کارشناس برتر انتشارات روابط عمومی را کسب نماید .

به گزارش برداشت روز، عالیه نقیب الذاکرین کارشناس روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی توانست در بخش کارشناسان روابط عمومی شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ، عنوان کارشناس برتر انتشارات روابط عمومی را کسب نماید.