۰۹ آذر ۱۴۰۰ | 18:16
کد خبر : 71263

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای:

وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران تخلف است

وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران در فرآیند صدور یا قراردادهای منعقد شده بین برخی از شرکت‌های بیمه یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش برداشت روز، به نقل از بیمه مرکزی، محمد جواد آقاجری،مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای گفت: پیرو مغایرت‌های موجود در فرآیندهای صدور یا قراردادهای منعقده بین برخی از شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی بیمه مستقیم در بخشنامه‌ای موارد تخلف به شرکت‌های بیمه اعلام شد.

براساس این بخشنامه واگذاری اختیار دریافت حق بیمه به طور مستقیم یا در بستر الکترونیکی از بیمه‌گذاران به کارگزاران رسمی و تاخیر در واریز وجوه حق‌بیمه دریافتی توسط نمایندگان به حساب شرکت‌های بیمه تخلف است.

مغایرت فرآیندهای صدور با مقررات و دستورالعمل‌های جاری مبنی بر ایجاد دسترسی به سیستم صدور و یا واگذاری کاربری صدور به کارگزاران رسمی بیمه مسقیم و برخط توسط نمایندگان و شعب آن شرکت و متعاقباً پرداخت بخشی از هزینه صدور به این کارگزاران توسط شرکت‌های بیمه تخلف است.
مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خواست، ضمن بازنگری فرآیندهای صدور و اصلاح مفاد قراردادهای مرتبط، از هرگونه وصول حق‌بیمه توسط کارگزاران و رسوب مبالغ حق‌بیمه نزد آنان و پرداخت بخشی از هزینه صدور توسط شرکت به کارگزاران جلوگیری کند و حق‌بیمه وصولی توسط نمایندگان نیز در روز دریافت، به حساب شرکت بیمه واریز، و نتیجه اقدامات انجام شده حداکثر ظرف مدت دو روز کاری به بیمه مرکزی منعکس شود.

همچنین اعلام شد، مسوولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران عامل و واحدهای اجرایی ذیربط بوده و در صورت مشاهده موارد مغایر، وفق مقررات با کارکنان کلیدی، نمایندگان و کارگزاران مربوطه رفتار خواهد شد.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ