۲۵ آبان ۱۴۰۰ | 19:44
کد خبر : 69517

پاکزاد، عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران

انتظام و ساماندهی شغلی در روابط عمومی، محور اصلی این سند است

احمد پاکزاد، عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران گفت: «این سند یک گام بزرگ در تعالی حرفه ای روابط عمومی و انتظام مشاغل و حرف مربوط به آن است. برای آن که بتواند دامنه شمول گسترده ای داشته باشد و تمامی جوانب منظور نظر قرار گیرد، در این میان نیز تلاش شد تا از تجارب موفق ایرانی در سندهایی مشابه استفاده شود. از طرف دیگر، تشکل ها و جوامع بین المللی روابط عمومی هم اقداماتی در این خصوص داشته اند که تجارب آن ها می توانست راه گشا باشد. از این رو قبل از تدوین متن اصلی سند، زمانی مکفی برای جمع آوری و شناخت این تجارب صرف شد.»

به گزارش برداشت روز، پاکزاد افزود: «متن سند دارای دو بخش کلی است. بخش اول به مفهوم نظام روابط عمومی و ارتباطات، کلیات، مبانی، تعاریف، ساختار نهادی و ضوابط و مقررات مرتبط به آن می پردازد. در بخش دوم نیز مجموعه هایی از آیین نامه های اجرایی مربوط به بندهای اصلی سند ارائه شده است.»
عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی ایران اضافه کرد: «انتظام و تنسیق شغلی و حرفه ای در روابط عمومی ایران محور اصلی این سند است. از این رو لازم بود که به مسائلی چون چهارچوب های صلاحیت اخلاقی و حرفه ای، شرایط احراز صلاحیت و اشتغال در سطوح مختلف روابط عمومی نظام مدیریتی کشور پرداخته شده و به صورتی کاملاً روشن و ساختار یافته تنظیم شوند. بدین سبب در عنوان این سند واژگان نطام و جامع قید شده است.»
وی با اشاره به ضرورت الزام آور بودن این سند برای تحقق اهداف آن گفت: «طبیعتاً این سند و یا هر سند دیگر در حوزه های متفاوت، به تنهایی کفایت ندارند. برای تحقق روح سند و رسیدن به اهداف و آرمان های مندرج در آن دو بازو نیاز است. اول آنکه اهمتام لازم بین افراد ذینفع این سند بوجود آید. فعالان روابط عمومی باید با باور قلبی به تبعات مثبت این سند در مسیر تثبیت و ارتقاء جایگاه خود، بدان پای بند باشندو لحظه ای از آن غفلت ننمایند. این شرط کافی است، حتی اگر رسماً الزامی برای آن ایجاد نشود. اما بازوی دوم، تقویت کننده است. زمانی این سند معتبر می گردد که به عنوان یک قانون ملی منظور نظر قرار گیرد. زیرا تبدیل آن به قانون، این امکان را می دهد که اهتمام فعالان روابط عمومی حرفه ای مورد پشتیبانی مطلوبی قرار گرفته و زمان رسیدن به اهداف سند، کوتاه تر شود.»

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ