۱۷ آبان ۱۴۰۰ | 18:50
کد خبر : 68395

بیمه تعاون/

قزوین، در مسیر دستیابی به اهداف ستادی

مدیر شعبه قزوین بیمه تعاون از فعالیت های صورت گرفته توسط این شعبه سخن گفت.

به گزارش برداشت روز، حسین کریمی، مدیر شعبه قزوین بیمه تعاون با اشاره به فعالیت شعبه در دوران مدیریت خود بیان کرد: از زمان آغاز فعالیت مدیریتی تا کنون نزدیک به ۱۴ هزار فقره بیمه نامه و با ارزشی بیش از ۱۱ میلیارد تومان صادر شده است. وی افزود: پرداخت سریع خسارت از جمله مواردی بوده که موجبات جذب بیمه گذاران بیشتر و همچنین ایجاد مشتریان وفادار را فراهم کرده و در نظر داریم برای افزایش رضایت بیمه شدگان و زیان دیدگان، ضمن ادامه این مسیر، فعالیت های راهبردی دیگری نیز داشته باشیم.
مدیر شعبه قزوین در ادامه گفت: اگر از سوی بیمه مرکزی با برخی خدمات خارج از عرف بیمه ای و ارائه نرخ های غیرکارشناسی که صرفاً در مسیر ترغیب بیمه گذاران بوده و قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد برخورد شود، رقابت سالم تری در بین شرکت های بیمه ای بر اساس عملکرد و فعالیت آنها صورت خواهد گرفت.

لباس کار صنعتی‌ | تجارتخانه آراد برندینگ