۰۹ آبان ۱۴۰۰ | 18:37
کد خبر : 67315

در نیمه نخست 1400 رخ داد:

افزایش ۱۹ درصدی تولید معدن سرب و روی انگوران

به گزارش شما و اقتصاد: میزان تولید معدن سرب و روی انگوران در نیمه نخست 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 19 درصد افزایش یافت.

به گزارش برداشت روز، مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۵۶۲ هزار و ۳۲۷ تن ماده معدنی تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴۷۳ هزار و ۳۲۵ تن بود.

همچنین میزان تولید ۶ ماهه نسبت به برنامه (۳۰۰ هزار تن)، حدود ۱۸۷ درصد رشد یافت.

میزان ارسال ماده معدنی مجتمع انگوران به شرکت های داخلی طی نیمه نخست امسال، ۳۸۱ هزار و ۷۲۱ تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۴۷۷ هزار و ۶۶۲ تن)، ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.

مجتمع سرب و روی انگوران در ماه شهریور ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ تن ماده معدنی «تولید» و ۸۸ هزار و ۶ تن «ارسال» کرد که نسبت به رقم ارسالی شهریور سال گذشته (۸۸ هزار و ۷۲۰ تن تولید و ۸۳ هزار و ۳۲۸ تن ارسال ماده معدنی)، به ترتیب ۲۴ و ۶ درصد افزایش یافت.

ایمیدرو