۰۹ آبان ۱۴۰۰ | 18:37
کد خبر : 67302

بانک ایران زمین/

بانک ایران زمین در مسیر تحولات بنیادی

بانک ایران زمین همواره به دلیل پتانسیل افزایش سرمایه سنگین مورد توجه بازار بوده است. این افزایش سرمایه سبب جذب بالای سپرده و منابع در بانک و افزایش تسهیلات دهی و خروج شرکت از زیان خواهد شد.

به گزارش برداشت روز، بانک ایران زمین همواره به دلیل پتانسیل افزایش سرمایه سنگین مورد توجه بازار بوده است امری که تحولات بنیادی را در این بانک رقم خواهد زد.

طبق آخرین صورت های مالی ۶ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ بانک زیان انباشته ۱۷۷۰۰ میلیاردی دارد. در مقابل در سایر سر فصل سایر دارایی ها ۲۴۴۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد که از این طریق قادر به افزایش سرمایه است.

همچنین بانک از طریق افزایش سرمایه از آورده به دلیل سرمایه ۴۰۰ میلیاردی نیز می تواند افزایش سرمایه داشته باشد. بدین ترتیب حداقل سرمایه بانک به منظور خروج از ماده ۱۴۱ تا ۳۶۰۰۰ میلیارد تومان می تواند، افزایش سرمایه داشته باشد.

روش بعدی فروش دارایی ها و کاهش زیان انباشته و سپس افزایش سرمایه می باشد، که ظاهر روش اول یعنی افزایش سرمایه ترکیبی از آورده و تجدید ارزیابی در دستور کار بانک قرار دارد.

بانک طی شفاف سازی دارایی های ملکی خود را ۱۲۲ ملک عنوان که ارزش بسیار بالایی دارد. همچنین حجم سرمایه گذاری در شرکت داتام نیز در سایر دارایی ها منعکس شده است بدین ترتیب بانک پتانسیل افزایش سرمایه را دارد.

این افزایش سرمایه سبب جذب بالای سپرده و منابع در بانک و افزایش تسهیلات دهی و خروج شرکت از زیان خواهد شد

بنابراین گزارش ، طی شفاف سازی صورت گرفته بانک مرجله اول افزایش سرمایه خود را به میزان ۴۰۰ درصد از محل آورده و سلب حق تقدم سهام به منظور افزایش سرمایه از ۴۰۰ میلیارد به ۲۰۰۰ میلیارد را اجرایی و در مراحل بعدی با افزایش سرمایه های بعدی در مسیر خروج از ماده ۱۴۱ و همچنین تغییرات بنیادی در صورت های مالی خود قرار خواهد گرفت.

 

 

منبع : بورس ۲۴