۲۰ مهر ۱۴۰۰ | 20:26
کد خبر : 65271

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

اختصاص مبلغ ۲۶ میلیارد تومان برای ۱۰ دستگاه ونتیلاتور توسط موسسه ملل

مبلغ 26 میلیارد تومان برای 10 دستگاه ونتیلاتور به خراسان رضوی توسط موسسه ملل اختصاص یافت.

به گزارش برداشت روز، مبلغ ۲۶ میلیارد تومان برای ۱۰ دستگاه ونتیلاتور به خراسان رضوی توسط موسسه ملل اختصاص یافت.