۲۰ مهر ۱۴۰۰ | 19:08
کد خبر : 65143

کاهش ضریب خسارت شرکت بیمه حکمت در سال ۱۳۹۹

بر اساس آمارهای منتشر شده، شرکت بیمه حکمت با انتخاب ریسکهای مناسب و اعمال نرخ های اکچوئری شده و فنی ، رشد تولید قابل قبولی را نصیب این شرکت کرده است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت، بر همین اساس ، رشد تولید صنعت بیمه معادل ۳۵/۷ درصد و رشد شرکت بیمه حکمت معادل۵۸/۸درصد است. و ضریب خسارت این شرکت از ۶۴ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافته است.