۲۰ مهر ۱۴۰۰ | 18:54
کد خبر : 65118

بازدید رئیس اداره مالیات و دارایی از مجتمع اپال پارسیان سنگان

مهندس صالح رئیس اداره مالیات و دارایی با هیات همراه از مجتمع اپال پارسیان سنگان بازدید و گفتگو کردند.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی مجتمع اپال پارسیان سنگان، مهندس صالح رئیس اداره مالیات و دارایی با هیات همراه از مجتمع اپال پارسیان سنگان بازدید کردند.
مهندس صالح ضمن بازدید از مجموعه کارخانجات این مجتمع ،جلساتی هم با مهندس عسگری مدیرمحترم مجتمع و مهندس انطیقه چی مدیرمحترم مالی داشتند.