۱۵ مهر ۱۴۰۰ | 00:14
کد خبر : 64628

در سال 1400 صورت گرفت:

تحقق ۶۰ درصدی برنامه تجهیزمنابع بانک کشاورزی

برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی درسال 1400 قریب به 60 درصد محقق شده است.

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این بانک تا تاریخ ۸ مهرماه ، ۶۰ درصد برنامه تعهدی سال ۱۴۰۰ خودرا محقق کرد و مانده سپرده های مردمی خودرا افزایش داد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی همچنان برای افزایش نسبت سپرده های ارزان قیمت به منظور افزایش توان حمایتی بانک از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، اهتمام جدی دارد و در همین راستا نسبت سپرده های ارزان قیمت این بانک بیش از ۵۷ درصد است که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ رشد مطلوبی داشته است.