۱۵ مهر ۱۴۰۰ | 00:04
کد خبر : 64596

برای سال ۱۳۹۹

اعلام نرخ سود قطعی بیمه های زندگی بیمه حکمت

نرخ سود قطعی بیمه های زندگی شرکت بیمه حکمت اعلام شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل ازروابط عمومی شرکت بیمه حکمت، سود قطعی سال ۱۳۹۹ بیمه‌های زندگی به میزان ۲۸/۴ درصد به حساب اندوخته بیمه نامه های زندگی محاسبه و اعمال گردید.
مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه حکمت در این باره گفت : بازده سرمایه گذاری حاصل از معاملات بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۹ بالاترین نرخ مشارکت از ابتدای تأسیس تاکنون بوده است که بر همین اساس نیز اندوخته بیمه نامه های زندگی متناسب با سود ۲۸/۴ درصد افزایش یافته است.